Renault Veihjelp

Hvis det oppstår en skade på din Renault så du ikke kan fortsette reisen, ta kontakt med Renault Veihjelp.

Renault Veihjelp gjelder hvis din Renault får en feil som gjør at du ikke kan kjøre videre. En feil som berettiger Renault Veihjelp er definert som: En plutselig og uforutsigelig stans som skyldes feil i en mekanisk, elektrisk eller elektronisk komponent og fører til at bilen ikke kan kjøres videre og som ikke skyldes manglende vedlikehold. Bilen må ha vært til service i samsvar med angivelsene i Renaults servicehefte.

Trenger du mer informasjon, kontakt Renault Veihjelp!

Nyhet! Book time på nett

Se ledige dager og velg enkelt dagen som passer deg best.

Bestill time nå